logo-main-page3

Nov√Ĺm klientom poskytujeme zaŇ°kolenie person√°lu gr√°tis.

Vypracujeme V√°m HACCP a Prev√°dzkov√Ĺ poriadok.

Servis, pren√°jom a n√°hradn√© diely v√Ĺrobkov znańćky POTIS.

NaŇ°a obńĺ√ļbenosŇ• je v√Ĺsledkom ńćestn√©ho a priateńĺsk√©ho dial√≥gu s naŇ°imi z√°kazn√≠kmi a efekt√≠vnej spolupr√°ce s naŇ°imi dod√°vateńĺmi. Pre VaŇ°e prev√°dzky m√°me v ponuke kvalitn√© kebab m√§so, doplnkov√Ĺ sortiment a kompletn√Ĺ sortiment kebab zariaden√≠.
Rozvoz po celom Slovensku zdarma.

NaŇ°e kvalitn√© kebab m√§se¬†¬†m√°te moŇĺnosŇ• ochutnaŇ• v ktorejkońĺvek z naŇ°ich Doner kebab prev√°dzok v Prievidzi.

NaŇ°e¬†m√§so¬†poch√°dza z√°sadne z¬†kontrolovan√©ho chovu¬†a kaŇĺd√© zviera je sledovateńĺn√© aŇĺ k chovateńĺovi.

Peńćivo, ktor√© pouŇĺ√≠vame, rovnako ako jogurt z ktor√©ho pripravujeme ńćerstv√Ĺ dresing neobsahuje Ňĺiadne konzervańćn√© ani chemick√© l√°tky.

VyuŇĺite¬†pri zariańŹovan√≠ prev√°dzky¬†naŇ°e dlhorońćn√© sk√ļsenosti, pretoŇĺe nielen spr√°vne zvolen√© spotrebińće, ale aj ich rozmiestnenie v√Ĺrazne ovplyvnia¬†efekt√≠vnosŇ•¬†pr√°ce VaŇ°ich zamestnancov.